o Klubie – Zarząd
Prezes: Przemysław Szajwaj

Członkowie zarządu:

Przemysław Szajwaj
Mateusz Mucha
Krzysztof Szymański
Marcin Pastwa – Sekretarz, Członek Zarzoądu
Spotkania zarządu odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16:30
miejsce spotkania – Stadion Miejski w Bolesławcu
Grzegorz Witoń – prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych klubu